Pályázati felhívás

MKOT Rezidens előadói verseny

A Magyar Klinikai Onkológiai Társaság előadói versenyt hirdet klinikai onkológus szakképzésben részt vevő, de szakvizsgával még nem rendelkező rezidensek, szakorvosjelöltek számára.
A verseny célja nyilvános fórum biztosítása a fiatal onkológus jelöltek előadói készségeinek fejlesztéshez, szakmai fejlődésének elősegítéséhez. A résztvevőknek 12 perc áll rendelkezésre az előadás megtartására, amit 3 perc diszkusszió követ. A prezentáció témája szabadon választható, bármely a klinikai onkológia tárgykörébe tartozó, aktuális és gyakorlati vonzattal bíró problémakört érinthet. Saját kutatási eredmények az előadás részét képezhetik, de ez nem előírás. A szakmai szempontok mellett az értékelésben kiemelt jelentőséget kap az előadói teljesítmény megítélése. A verseny első 3 helyezettje díjazásban részesül.

Versenyelőadások értékelése

Az előadásokat 5 tagú zsűri értékeli. A zsűri tagjai az MKOT vezetőségi tagjai közül kerülnek ki.
Az értékelés az alábbi pontrendszer alapján történik:
A téma aktualitása, gyakorlati jelentősége: 1-5 pont

A prezentáció szakmai tartalma: 1-5 pont
A PPT formátumú prezentáció külalakja, áttekinthetősége: 1-5 pont
Előadói készség, közönséggel való interakció: 1-5 pont
Vitakészség: 1-5 pont

Versenyelőadások bemutatása

2021. február 5., 11.00-12.15

Nevezés

Az előadás absztraktjának elküldése a klinikaionkologia@gmail.com e-mail címre, a tárgyban kérjük feltüntetni „MKOT REZIDENSI ELŐADÓI VERSENY JELENTKEZÉS”.

Nevezési határidő

2020. november 20.